Infotavle

Staals er et mosjonssenter med fokus på miljø, rene lokaler og høy hygienefaktor, også utenom coronatid.

Infotavle

Staals er et mosjonssenter med fokus på miljø, rene lokaler og høy hygienefaktor, også utenom coronatid.

Ordinære hensyn

Unngå stønn og slipp av vekter som skaper oppmerksomhet tvers igjennom lokalet. Heller ikke slipp i vektmagasinet!
Telefonskravling unngås i treningslokalet og kaffebaren. Monolog skravlings er irriterende. Benytt gang eller garderobe.
Fotografering/ filming er ikke tillatt. Unntak avtales med daglig leder. Fokuser heller på trening enn på mobilen 🙂
Barn kan være med foreldre, men skal ikke røre utstyr (eller løpe rundt). Kun ved aksept fra trener. Det har skjedd ulykke før.
Våre trenere gjør en offensiv jobb for å følge opp og sikre mot feiltrening. Rar trening er en ting, men skadelig trening aksepteres ikke.
Powerplate kan benyttes først etter opplæring. Feil bruk kan være skadelig. Les oppslag.

Hygiene/orden

Sko som er benyttet ute, skal ikke benyttes inne. Uansett hvor rene de er. Vi sier tydelig i fra når folk “glemmer” og traver inn!
Tren i rene klær. Gammel svette lukter mer rundt deg enn du tror. Tørk av benker og utstyr ved svettetrening.
Ingen skal vifte rundt i dampvåte klær.  Ha med ekstra skift ved trening som avgir mye svette. Skift om nødvendig også under time.
Besøkes kaffebaren, skal kun barkrakker benyttes om klær er fuktige. Ikke sofa og skinnstoler! Heng heller ikke svett over disken.

Ordinære hensyn

Unngå stønn og slipp av vekter (også i magasin) som skaper oppmerksomhet tvers igjennom lokalet.
Telefonskravling unngås i treningslokalet og kaffebaren. Benytt gang eller garderobe.
Fotografering/ filming er ikke tillatt. Unntak avtales med daglig leder.
Barn kan være med foreldre, men skal ikke røre utstyr eller løpe rundt.
Våre trenere gjør en offensiv jobb for å følge opp og sikre mot feiltrening. Skadelig trening aksepteres ikke.
Powerplate kan benyttes først etter opplæring. Feil bruk kan være skadelig. Les oppslag.

Hygiene/orden

Sko som er benyttet ute, skal ikke benyttes inne. Uansett hvor rene de er. Vi sier tydelig i fra når folk “glemmer” og traver inn!
Tren i rene klær. Gammel svette lukter mer rundt deg enn du tror. Tørk av benker og utstyr ved svettetrening.
Ingen skal vifte rundt i dampvåte klær.  Ha med ekstra skift ved trening som avgir mye svette. Skift om nødvendig også under time.
Besøkes kaffebaren, skal kun barkrakker benyttes om klær er fuktige. Ikke sofa og skinnstoler! Heng heller ikke svett over disken.

Betjente sommertider

Mandag 11-21  Tirs/Tors 17-21  Ons/Fre 11-19  Lør: 10-12. Badstue stengt inntil videre. Disse justeringer er for å hente oss inn økonomisk etter all nedstengning. Dette vil  optimaliseres igjen straks medlemstall gjør det bærekraftig.

Betjente sommertider

Mandag 11-21  Tirs/Tors 17-21  Ons/Fre 11-19  Lør: 10-12. Badstue stengt inntil videre. Disse justeringer er for å hente oss inn økonomisk etter all nedstengning. Dette vil  optimaliseres igjen straks medlemstall gjør det bærekraftig.

Regler mht Covid-19

1. Ved antydning til sykdom (eller ved karantene) skal du holde deg hjemme.
2. Håndvask/ desinfeksjon, alltid før trening, etter WC-bruk og etter endt trening.
3. Alle skal skrive seg inn ved ankomst Liste ligger i kaffebaren. (Gjelder ikke døgntrening).
4. Avstand til andre personer: 1 meter (2 meter ved høypulstrening)
5. Inngangsparti er vår flaskehals. Maks 3 personer, ingen opphold.

6. Desinfeksjon finnes lett synlig i alle etasjer. Medlemmer behøver ikke vaske alt en tar i, men rengjør alt hvor det ligger igjen svette og sørg for optimal håndhygiene. Bruk gjerne håndkle eller hansker, men tørk av ekstra om nødvendig uansett.
7. Midler for metall og tekstil er adskilt og merket tydelig på flaskene. Spray ikke direkte på utstyr og apparater da det ødelegger elektronikk, gir rustskader og folk tråkker i bløtt.
8. Alle medlemmer skal bekrefte at disse punkter er gjennomlest ved sin første ankomst. Før døgntrening tar til skal bekreftelse med “Har lest de 9 Covid-19 punkter” sendes til daglig leder Cathrine via kontaktskjema. 

Maks antall personer.. Øvre etasje, Gymsal: 15.  Kondisjonsavd: 4.
Midtre etg. Styrkeavd: 20.  Kaffebar lounge: 7.  Nedre etasje..  Powerplateavd: 6.  Pr.garderobe: 6 +dusj/badstuer:

Ansatte besørger tett oppfølging av alt rundt renhold og har en detaljert plan rundt desinfisering. Kaffebaren har samme høye krav til hygiene som restaurantbransjen. Kopper, glass, bestikk kokes i industrimaskin osv.

Regler mht Covid-19

1. Ved antydning til sykdom (eller ved karantene) skal du holde deg hjemme.
2. Håndvask/ desinfeksjon, alltid før trening, etter WC-bruk og etter endt trening.
3. Alle skal skrive seg inn ved ankomst Liste ligger i kaffebaren. (Gjelder ikke døgntrening).
4. Avstand til andre personer: 1 meter (2 meter ved høypulstrening)
5. Inngangsparti er vår flaskehals. Maks 3 personer, ingen opphold.

6. Desinfeksjon finnes lett synlig i alle etasjer. Medlemmer behøver ikke vaske alt en tar i, men rengjør alt hvor det ligger igjen svette og sørg for optimal håndhygiene. Bruk gjerne håndkle eller hansker, men tørk av ekstra om nødvendig uansett.
7. Midler for metall og tekstil er adskilt og merket tydelig på flaskene. Spray ikke direkte på utstyr og apparater da det ødelegger elektronikk, gir rustskader og folk tråkker i bløtt.
8. Alle medlemmer skal bekrefte at disse punkter er gjennomlest ved sin første ankomst. Før døgntrening tar til skal bekreftelse med “Har lest de 9 Covid-19 punkter” sendes til daglig leder Cathrine via kontaktskjema. 

Maks antall personer.. Øvre etasje, Gymsal: 15.  Kondisjonsavd: 4.
Midtre etg. Styrkeavd: 20.  Kaffebar lounge: 7.  Nedre etasje..  Powerplateavd: 6.  Pr.garderobe: 6 +dusj/badstuer:

Ansatte besørger tett oppfølging av alt rundt renhold og har en detaljert plan rundt desinfisering. Kaffebaren har samme høye krav til hygiene som restaurantbransjen. Kopper, glass, bestikk kokes i industrimaskin osv.

Fremtidsplaner

Juli: Ferdiggjøring av gymsal. Aug: Full ferdigstilling av lokaliteter/ utstyr. Oppstart av gruppetimer

Fremtidsplaner

Juli: Ferdiggjøring av gymsal.
Aug: Full ferdigstilling av lokaliteter/ utstyr. Oppstart av gruppetimer