Infotavle

Staals er et mosjonssenter med fokus på miljø, trivsel, rene lokaler og høy hygienefaktor, også utenom coronatid.

Infotavle

Staals er et mosjonssenter med fokus på miljø, trivsel, rene lokaler og høy hygienefaktor, også utenom coronatid.

Ordinære hensyn

Unngå stønn og slipp av vekter som skaper oppmerksomhet tvers igjennom lokalet. Det finnes masse gym for de som søker det.
Telefonskravling unngås i treningslokalet og kaffebaren. Benytt gang eller garderobe.
Fotografering/ filming er ikke tillatt. Unntak avtales med daglig leder. Fokuser heller på trening enn på mobilen 🙂
Barn kan være med foreldre, men skal ikke løpe rundt eller røre utstyr. Det har skjedd ulykke før.
Våre trenere gjør en offensiv jobb for å følge opp og sikre mot feiltrening. Rar trening er en ting, men skadelig trening aksepteres ikke.
Powerplate kan benyttes først etter opplæring. Feil bruk kan være skadelig. Les oppslag.

Hygiene/orden

Sko som er benyttet ute, skal ikke benyttes inne. Uansett hvor rene de er. Vi sier tydelig i fra når folk “glemmer” og traver inn!
Tren i rene klær. Gammel svette lukter mer rundt deg enn du tror. Tørk av benker og utstyr ved svettetrening.
Ingen skal vifte rundt i dampvåte klær.  Ha med ekstra skift ved trening som avgir mye svette. Skift om nødvendig også under time.
Besøkes kaffebaren, skal kun barkrakker benyttes om klær er fuktige. Ikke sofa og skinnstoler! Heng heller ikke svett over disken.

Ordinære hensyn

Unngå stønn og slipp av vekter som skaper oppmerksomhet tvers igjennom lokalet. Det finnes masse gym for de som søker det.
Telefonskravling unngås i treningslokalet og kaffebaren. Benytt gang eller garderobe.
Fotografering/ filming er ikke tillatt. Unntak avtales med daglig leder. Fokuser heller på trening enn på mobilen 🙂
Barn kan være med foreldre, men skal ikke løpe rundt eller røre utstyr. Det har skjedd ulykke før.
Våre trenere gjør en offensiv jobb for å følge opp og sikre mot feiltrening. Rar trening er en ting, men skadelig trening aksepteres ikke.
Powerplate kan benyttes først etter opplæring. Feil bruk kan være skadelig. Les oppslag.

Hygiene/orden

Sko som er benyttet ute, skal ikke benyttes inne. Uansett hvor rene de er. Vi sier tydelig i fra når folk “glemmer” og traver inn!
Tren i rene klær. Gammel svette lukter mer rundt deg enn du tror. Tørk av benker og utstyr ved svettetrening.
Ingen skal vifte rundt i dampvåte klær.  Ha med ekstra skift ved trening som avgir mye svette. Skift om nødvendig også under time.
Besøkes kaffebaren, skal kun barkrakker benyttes om klær er fuktige. Ikke sofa og skinnstoler! Heng heller ikke svett over disken.

Justering åpn.tider

Ingen planlagte justeringer før desember.

Justering åpn.tider

Ingen planlagte justeringer før desember.

Regler mht Covid-19

1. Hverdager kl. 11-13 forbeholdes pensjonister og risikogruppe.
Evnt andre må forhåndsavtale mht egne retningslinjer. 11-13 er det betydelig tettere oppfølging av renhold/ desinfisering.
2. Inngangsparti er vår flaskehals. Maks 3 personer. Vent evnt utenfor! Kaffebaren også..Sperr ikke passasjen, men trekk til siden.

3. Ved minste antydning til sykdom (eller ved karantene) skal du holde deg hjemme.
4. Alle skal skrive seg inn ved ankomst (ikke døgntrening ved egen innlåsing). Liste ligger i kaffebaren

5. Håndvask/ desinfeksjon av hender før trening, etter WC-bruk og etter endt trening. Øvrige smittevernsregler ivaretas.
6. Desinfeksjon finnes lett synlig i alle etasjer. Midler for metall og tekstil er adskilt og merket tydelig på flaskene.
7. Rengjør alt hvor det tydelig ligger igjen svette. Bruk gjerne håndkle, men tørk av ekstra om nødvendig uansett.
8. Avstand til alle er minst 1 meter. Men 2 meter ved høypulstrening.
9. Medlemmer behøver ikke vaske hvert enkelt apparat etter bruk, men sørge for optimal håndhygiene. Ansatte plikter tett oppfølging av alt rundt renhold og har en detaljert plan rundt desinfisering.

10. Døgntrening: Vær nøye med ekstraordinær oppfølging av hygiene/ renhold av apparater. Alle med døgntrening plikter å bekrefte at disse punkter er gjennomlest. Send bekreftelse til daglig leder Cathrine via kontaktskjema.
11. Kaffebaren har samme høye krav til hygiene som restaurantbransjen. Kopper, glass, bestikk kokes i industrimaskin osv.

Maks antall personer.. Øvre etasje, Gymsal: 10.  Kondisjonsavd: 3(evnt 2 ekstra for sambo pga tredemøller som står tett). Midtre etg. Styrkeavd: 20.  Kaffebar lounge: 6.  Nedre etasje..  Powerplateavd: 5.  Pr.garderobe: 6 og dusj: 3   Badstuer: 3

Regler mht Covid-19

1. Hverdager kl. 11-13 forbeholdes pensjonister og risikogruppe.
Evnt andre må forhåndsavtale mht egne retningslinjer. 11-13 er det betydelig tettere oppfølging av renhold/ desinfisering.
2. Inngangsparti er vår flaskehals. Maks 3 personer. Vent evnt utenfor! Kaffebaren også..Sperr ikke passasjen, men trekk til siden.

3. Ved minste antydning til sykdom (eller ved karantene) skal du holde deg hjemme.
4. Alle skal skrive seg inn ved ankomst (ikke døgntrening ved egen innlåsing). Liste ligger i kaffebaren

5. Håndvask/ desinfeksjon av hender før trening, etter WC-bruk og etter endt trening. Øvrige smittevernsregler ivaretas.
6. Desinfeksjon finnes lett synlig i alle etasjer. Midler for metall og tekstil er adskilt og merket tydelig på flaskene.
7. Rengjør alt hvor det tydelig ligger igjen svette. Bruk gjerne håndkle, men tørk av ekstra om nødvendig uansett.
8. Avstand til alle er minst 1 meter. Men 2 meter ved høypulstrening.
9. Medlemmer behøver ikke vaske hvert enkelt apparat etter bruk, men sørge for optimal håndhygiene. Ansatte plikter tett oppfølging av alt rundt renhold og har en detaljert plan rundt desinfisering.

10. Døgntrening: Vær nøye med ekstraordinær oppfølging av hygiene/ renhold av apparater. Alle med døgntrening plikter å bekrefte at disse punkter er gjennomlest. Send bekreftelse til daglig leder Cathrine via kontaktskjema.
11. Kaffebaren har samme høye krav til hygiene som restaurantbransjen. Kopper, glass, bestikk kokes i industrimaskin osv.

Maks antall personer.. Øvre etasje, Gymsal: 10.  Kondisjonsavd: 3(evnt 2 ekstra for sambo pga tredemøller som står tett). Midtre etg. Styrkeavd: 20.  Kaffebar lounge: 6.  Nedre etasje..  Powerplateavd: 5.  Pr.garderobe: 6 og dusj: 3   Badstuer: 3

Fremtidsplaner

Følgende forbedringer ventes før 10.sept: Ekstra knebøy rack og multi treningsapparat til gymsal. I løpet av sept blir det også bygget monkeybarsbane og kaffebaren ferdigstilles.

Stakemaskin er bestilt, men pga produsent er leveringstid høyst usikkert. Badstuer er nå åpnet igjen.

Fremtidsplaner

Følgende forbedringer ventes før 10.sept: Ekstra knebøy rack og multi treningsapparat til gymsal. Eller bygges nå klatrebane i tak og kaffebar ferdigstilles.

Stakemaskin er bestilt, men pga produsent er leveringstid høyst usikkert.