Infotavle

Staals er et mosjonssenter med fokus på miljø, trivsel, rene lokaler og høy hygienefaktor, også utenom coronatid.

Infotavle

Staals er et mosjonssenter med fokus på miljø, trivsel, rene lokaler og høy hygienefaktor, også utenom coronatid.

Ordinære hensyn

Unngå stønn og slipp av vekter som skaper oppmerksomhet tvers igjennom lokalet. Heller ikke slipp i vektmagasinet!
Telefonskravling unngås i treningslokalet og kaffebaren. Monolog skravlings er irriterende. Benytt gang eller garderobe.
Fotografering/ filming er ikke tillatt. Unntak avtales med daglig leder. Fokuser heller på trening enn på mobilen 🙂
Barn kan være med foreldre, men skal ikke røre utstyr (eller løpe rundt). Kun ved aksept fra trener. Det har skjedd ulykke før.
Våre trenere gjør en offensiv jobb for å følge opp og sikre mot feiltrening. Rar trening er en ting, men skadelig trening aksepteres ikke.
Powerplate kan benyttes først etter opplæring. Feil bruk kan være skadelig. Les oppslag.

Hygiene/orden

Sko som er benyttet ute, skal ikke benyttes inne. Uansett hvor rene de er. Vi sier tydelig i fra når folk “glemmer” og traver inn!
Tren i rene klær. Gammel svette lukter mer rundt deg enn du tror. Tørk av benker og utstyr ved svettetrening.
Ingen skal vifte rundt i dampvåte klær.  Ha med ekstra skift ved trening som avgir mye svette. Skift om nødvendig også under time.
Besøkes kaffebaren, skal kun barkrakker benyttes om klær er fuktige. Ikke sofa og skinnstoler! Heng heller ikke svett over disken.

Ordinære hensyn

Unngå stønn og slipp av vekter (også i magasin) som skaper oppmerksomhet tvers igjennom lokalet.
Telefonskravling unngås i treningslokalet og kaffebaren. Benytt gang eller garderobe.
Fotografering/ filming er ikke tillatt. Unntak avtales med daglig leder.
Barn kan være med foreldre, men skal ikke røre utstyr eller løpe rundt.
Våre trenere gjør en offensiv jobb for å følge opp og sikre mot feiltrening. Skadelig trening aksepteres ikke.
Powerplate kan benyttes først etter opplæring. Feil bruk kan være skadelig. Les oppslag.

Hygiene/orden

Sko som er benyttet ute, skal ikke benyttes inne. Uansett hvor rene de er. Vi sier tydelig i fra når folk “glemmer” og traver inn!
Tren i rene klær. Gammel svette lukter mer rundt deg enn du tror. Tørk av benker og utstyr ved svettetrening.
Ingen skal vifte rundt i dampvåte klær.  Ha med ekstra skift ved trening som avgir mye svette. Skift om nødvendig også under time.
Besøkes kaffebaren, skal kun barkrakker benyttes om klær er fuktige. Ikke sofa og skinnstoler! Heng heller ikke svett over disken.

Justering åpn.tider

Treningssenteret er midlertidig nedstengt pga Covid-19 bestemmelser. Det foreligger foreløpig ikke avklaring på åpningsdato da det vil være situasjonsbetinget. Når vi åpner igjen vil det sannsynlige bli vanlige tider unntatt tirs og tors hvor vi åpner 16.30 for å hente oss inn. Dette går bra, vi skal bli bedre under ventetiden. Følg oss på Facebook for masse oppdateringer.

Justering åpn.tider

Treningssenteret er midlertidig nedstengt. Foreløpig foreligger ingen avklaring på gjenåpningsdato. Når vi åpner igjen vil det sannsynlige være vanlige tider unntatt tirs og tors hvor vi åpner 16.30 for å hente oss inn. Følg oss på Facebook for masse oppdateringer.

Regler mht Covid-19

1. Hverdager kl. 11-13 forbeholdes pensjonister og risikogruppe.
Evnt andre må forhåndsavtale mht egne retningslinjer.

2. Ved antydning til sykdom (eller ved karantene) skal du holde deg hjemme.
3. Håndvask/ desinfeksjon, alltid før trening, etter WC-bruk og etter endt trening. 

4. Alle skal skrive seg inn ved ankomst (ikke døgntrening ved egen innlåsing). Liste ligger i kaffebaren.
5. Avstand til andre personer: 2 meter 

6. Inngangsparti er vår flaskehals. Maks 3 personer + munnbind der. Sperr ikke passasje i ganger, kaffebar, trapper etc, trekk til siden.
7. Desinfeksjon finnes lett synlig i alle etasjer. Medlemmer behøver ikke vaske alt en tar i, men rengjør alt hvor det ligger igjen svette og sørg for optimal håndhygiene. Bruk gjerne håndkle eller hansker, men tørk av ekstra om nødvendig uansett.

8. Midler for metall og tekstil er adskilt og merket tydelig på flaskene. Spray ikke direkte på utstyr og apparater da det ødelegger elektronikk, gir rustskader og folk tråkker i bløtt.

9. Treningsflyktninger, dvs de som tilhører andre sentre utenfor vår kommune får ikke ta drop in hos oss inntil videre.

10. Alle medlemmer skal bekrefte at disse punkter er gjennomlest ved sin første ankomst. Før døgntrening tar til skal bekreftelse med “Har lest de 10 Covid-19 punkter” sendes til daglig leder Cathrine via kontaktskjema. 

Maks antall personer.. Øvre etasje, Gymsal: 12.  Kondisjonsavd: 3(evnt 2 ekstra for sambo pga tredemøller som står tett).
Midtre etg. Styrkeavd: 15.  Kaffebar lounge: 4.  Nedre etasje..  Powerplateavd: 4.  Pr.garderobe: 4 +dusj/badstuer:

Ansatte besørger tett oppfølging av alt rundt renhold og har en detaljert plan rundt desinfisering. Kaffebaren har samme høye krav til hygiene som restaurantbransjen. Kopper, glass, bestikk kokes i industrimaskin osv.

Regler mht Covid-19

1. Hverdager kl. 11-13 forbeholdes pensjonister og risikogruppe.
Evnt andre må forhåndsavtale mht egne retningslinjer.

2. Ved antydning til sykdom (eller ved karantene) skal du holde deg hjemme.
3. Håndvask/ desinfeksjon, alltid før trening, etter WC-bruk og etter endt trening. 

4. Alle skal skrive seg inn ved ankomst (ikke døgntrening ved egen innlåsing). Liste ligger i kaffebaren.
5. Avstand 2 meter.

6. Inngangsparti er vår flaskehals. Maks 3 personer + munnbind der. Sperr ikke passasje i ganger, kaffebar, trapper etc, trekk til siden.
7. Desinfeksjon finnes lett synlig i alle etasjer. Medlemmer behøver ikke vaske alt en tar i, men rengjør alt hvor det ligger igjen svette og sørg for optimal håndhygiene. Bruk gjerne håndkle eller hansker, men tørk av ekstra om nødvendig uansett.

8. Midler for metall og tekstil er adskilt og merket tydelig på flaskene. Spray ikke direkte på utstyr og apparater da det ødelegger elektronikk, gir rustskader og folk tråkker i bløtt.

9. Treningsflyktninger, dvs de som tilhører andre sentre utenfor vår kommune får ikke ta drop in hos oss inntil videre.

10. Alle medlemmer skal bekrefte at disse punkter er gjennomlest ved sin første ankomst. Før døgntrening tar til skal bekreftelse med “Har lest de 10 Covid-19 punkter” sendes til daglig leder Cathrine via kontaktskjema. 

Maks antall personer.. Øvre etasje, Gymsal: 12.  Kondisjonsavd: 3(evnt 2 ekstra for sambo pga tredemøller som står tett).
Midtre etg. Styrkeavd: 15.  Kaffebar lounge: 4.  Nedre etasje..  Powerplateavd: 4.  Pr.garderobe: 4 +dusj/badstuer:

Ansatte besørger tett oppfølging av alt rundt renhold og har en detaljert plan rundt desinfisering. Kaffebaren har samme høye krav til hygiene som restaurantbransjen. Kopper, glass, bestikk kokes i industrimaskin osv.

Fremtidsplaner

Februar: Ferdiggjøring av gymsal. Mars: Ny oppstart av gruppetimer

Fremtidsplaner

Februar: Ferdiggjøring av gymsal. Mars: Ny oppstart av gruppetimer